اطلاع رسانی

برگزاری آزمون گزینه دو
  • ۰ دیدگاه -
  • 0 بازدید

برگزاری آزمون گزینه دو

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اهمیتی فراوانی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برخوردار است. نمرات امتحانات پایانی دانش آموزان که در خرداد برگزار می […]

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

محمدامین رضایی 19.49
محمدامین رضایی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
مهدی شیخی روحانی 18.99
مهدی شیخی روحانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
علی اختراعی صناعی 18.92
علی اختراعی صناعی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمد کهیازی 19.84
محمد کهیازی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
محمدحامد مهدی یار 19.82
محمدحامد مهدی یار نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین رجایی 19.81
امیرحسین رجایی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم

نمونه سوالات

موضوع دانلود
عربی(2)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون ادبی(2)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(1)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
زیست شناسی(1)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
عربی(1)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا(2)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
شیمی(2)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
فلسفه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
فارسی(1)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
آزمایشگاه(1)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه 1402 دانلود
مشاهـده بیشـــتر