اخبار

برگزاری آزمون گزینه دو
  • ۰ دیدگاه -
  • 2 بازدید

برگزاری آزمون گزینه دو

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اهمیتی فراوانی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برخوردار است. نمرات امتحانات پایانی دانش آموزان که در خرداد برگزار می […]