معرفی پرسنل

 • مجید موحدی

  مجید موحدی

  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر معاون فناوری
 • محسن مهاجر

  محسن مهاجر

  دیپلم خدمتگذار
 • ابوالفضل طاهری اطهر

  ابوالفضل طاهری اطهر

  فوق لیسانس کلام اسلامی معاون پرورشی و دبیر سواد رسانه ای
 • یاسر محمودی

  یاسر محمودی

  لیسانس مدیریت صنعتی معاون آموزشی
 • علی محمد شادردی زاده

  علی محمد شادردی زاده

  لیسانس مدیریت مدیر آموزشگاه
 • علی لقمانی

  علی لقمانی

  لیسانس معاون آموزشی
 • سعید خسروی

  سعید خسروی

  لیسانس معاون آموزشی
 • حسن خسروجردی

  حسن خسروجردی

  مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون اجرایی