اولین جلسه شورای دانش آموزی سال 1403-1402

روز شنبه 20 آبان ماه 1402 اولین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه با حضور مدیریت دبیرستان جناب آقای شادردی و معاونت پرورشی جناب آقای حسینی برگزار گردید .

در ابتدای جلسه و پس از تبریک به منتخبین شورای دانش آموزی , آقای شادردی زاده پیرامون وظایف و اهمیت شورای دانش آموزی برای اعضا صحبت کرده , همچنین ایشان چارچوب فعالیت شورای دانش آموزی را برای اعضا تشریح نموده و از منتخبین درخواست کرده کمیته های شورای دانش آموزی را تقویت کنند .

پس از ایشان آقای حسینی معاونت پرورشی مدرسه اهمیت و نقش شورای دانش آموزی برای داشتن مدرسه ای بهتر را بیان نموده و همچنین از اعضای شورا درخواست کرده جلسات شورا منظم برگزار شود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20