اولین جلسه اعضای شورای دانش آموزی

در روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ اولین جلسه اعضای شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب شورای دانش آموزی دبیرستان در محل اتاق مدیریت جناب آقای شادردی زاده برگزار شد.
در این جلسه ابتدا آقای شادردی زاده مدیریت محترم ضمن عرض تبریک به دانش آموزان منتخب و توضیحاتی در مورد وظایف شورای دانش آموزی از این عزیزان خواستند ضمن حضور فعال در مراسمات مختلف در بین دانش‌آموزان برنامه‌های مصوب جلسات خود را با معاونین پرورشی دبیرستان هماهنگ کنند.
همچنین در این جلسه رئیس و نایب رئیس و منشی شورای دانش آموزی انتخاب شدند؛ رئیس شورا دانش آموز روانبخش و نایب رئیس دانش‌آموز حامد سنگی به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20