اطلاعيه آموزشي برگزاري كلاس هاي آنلاين

اطلاعيه آموزش آنلاين در سايت آموزشگاه قرار گرفت.

اطلاعيه آموزشي قابل توجه كليه دانش آموزان گرامي :

طبق برنامه هفتگي كلاسهاي آنلاين مجازي تابستاني كه در كانال سروش دبيرستان قرار گرفته است،كلاسهاي آنلاين مجازي در سايت آموزش آنلاين مدارس امام حسين (عليه السلام) برگزار شده و دبيران در اين كلاسها تدريس خود را انجام مي دهند.اميد است كه دانش آموزان به طور جدي در كلاسها شركت نموده و مطالب درسي خود و تكاليف خود را انجام دهند.

ضمنا حضور و غياب توسط معاونين محترم آموزشي انجام شده و در دفاتر انضباطي ثبت شده و براي دانش آموزان در صورت غيبت در اين كلاسهاي كسر انضباط انجام خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8/20