آماده سازی دفاتر پایه دوازدهم(پروژه مهر)

به همت معاون محترم پایه دوازدهم دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) جناب آقای خسروی و به منظور تحقق اهداف پروژه مهر، دفاتر حضور و غیاب کلاس های آنلاین و ارزشیابی دبیران همچنین دفاتر ثبت عملکرد آموزشی و انظباطی دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400 آماده سازی و تکمیل شده است. همچنین حضور و غیاب کلاس های کنکور تابستان نیز توسط ایشان به صورت مدون و هر روزه انجام می شود که در صورت عدم حضور دانش آموزان ضمن اطلاع رسانی به اولیای محترم ایشان علت غیبت نیز پیگیری می گردد.

دانش آموزان گرامی نیز با حضور به موقع در کلاس های آنلاین تابستانه خود را برای یک آغاز خوب در سال تحصیلی فعلی آماده می کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20