آغاز كلاس هاي پايه دوازدهم

در روز شنبه 7 تير ماه 1399 اولين روز كلاس هاي دانش آموزان ورودي پايه دوازدهم براي رشته هاي رياضي و تجربي و انساني در دبيرستان پسرانه دوره دوم امام حسين(عليه السلام) آغاز شد.

دانش آموزان با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك و دستكش و مسائل بهداشتي در كلاس ها حضور پيدا كردند. همچنين دانش آموزان با توجه به توصيه هاي بهداشتي آموزشگاه، و با توجه به الزامي بودن رعايت نكات بهداشتي از وسايل شخصي خود در دبيرستان استفاده كرده و نظافت شخصي خود را رعايت مي نمايند.

ضمنا برنامه هفتگي دانش آموزان در سايت دبيرستان پسرانه https://hb1.tabaar.org/ قرار گرفته شده و دانش آموزان طبق برنامه در كلاس ها حضور پيدا مي نمايند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 9.6/20