پیش ثبت نام دانش آموزان پایه دهم

دوره متوسطه دوم پسرانه امام حسین علیه السلام – مشهد

آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد ، دادگر ۱۹

شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۱۸۶۰۱