مراسم اختتامیه اعتکاف علمی نوروز

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۸
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 17/20