موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

محمدامین رضایی 19.49
محمدامین رضایی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
مهدی شیخی روحانی 18.99
مهدی شیخی روحانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
علی اختراعی صناعی 18.92
علی اختراعی صناعی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمد کهیازی 19.84
محمد کهیازی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
محمدحامد مهدی یار 19.82
محمدحامد مهدی یار نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین رجایی 19.81
امیرحسین رجایی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم

نمونه سوالات

موضوع دانلود
تاریخ(1) دهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
هندسه(3) دوازدهم ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
منطق دهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
فلسفه (2) دوازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
علوم و فنون (2) یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
شیمی(1) دهم تجربی و ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
زمین شناسی یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
روانشناسی یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
اقتصاد دهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
مدیریت خانواده دوازدهم آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
فیزیک(3) دوازدهم ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
فیزیک(3) دوازدهم تجربی آزمون نوبت اول دی ماه 1402 دانلود
مشاهـده بیشـــتر