نظارت دقیق تب سنجی دانش‌آموزان و ضدعفونی هنگام ورود به آموزشگاه

با توجه به شرایط پیش آمده به خاطر بیماری ویروس کرونا و به دلیل لزوم حضور دانش‌آموزان در این ایام در دبیرستان با حجم ۵۰ درصد از دانش‌آموزان لازم است که کلیه پروتکل های اعلام شده از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هنگام حضور دانش آموزان در سالن دبیرستان رعایت شود.

لذا از روز سه شنبه 25 شهریور ماه 1399 دانش آموزان در هنگام ورود به محیط آموزشی دبیرستان علاوه بر تب سنجی ، زدن‌ماسک و گندزدایی کفش دانش‌آموزان با استفاده از محلول ضدعفونی، چیدمان دانش آموزان در کلاس های درس نیز با نظارت معاونین محترم آموزشی علامتگذاری شده است که دانش‌آموزان با فاصله مناسب نسبت به یکدیگر در کلاس حضور داشته و تهویه مناسب در کلاس‌ها رعایت شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20