مراسم تقدیر از برترین های نوبت اول پایه دهم و یازدهم

در روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 7:30 و همزمان با مراسم صبحگاه، جشن تقدیر از برترین های نوبت اول پایه دهم و یازدهم با حضور مدیر محترم دبیرستان آقای شادردی زاده ، معاونین محترم آموزشی ، پروشی و تعدادی از دبیران گرانقدر برگزار گردید.

در ابتدای مراسم جناب آقای علیشاهی معاون پرورشی دبیرستان پس از عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به دانش آموزان حاضر در مراسم صبحگاه، طبق لیست ابتدا نام دانش آموزان برتر نوبت اول پایه دهم به همراه معدل آنها قرائت شد که پس از حضور در محل تعیین شده لوح تقدیر شامل کارت هدیه توسط مدیر محترم دبیرستان آقای شادردی زاده یا معاونین محترم آموزشی تقدیم ایشان شده و مورد تشویق دانش آموزان قرار می گرفتند.

در ادامه مراسم جناب آقای علیشاهی، پس از قرائت نام و معدل هر کدام از برترین های نوبت اول پایه یازدهم با حضور در جایگاه،یک عدد لوح تقدیر به همراه کارت هدیه توسط دبیران محترم تقدیم ایشان شد و مورد تشویق دانش آموزان قرار گرفتند.

در پایان مراسم، از برترین های نوبت اول پایه دهم و یازدهم با حضور کادر اجرایی دبیرستان و دبیران محترم به رسم یادبود عکس یادگاری گرفته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20