طراحی و نصب بنر ثبت نام اینترنتی دانش آموزان

پس از شیوع ویروس منحوس کرونا و به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری و رعایت موازین فاصله گذاری اجتماعی و رعایت حال اولیای محترم متقاضی ثبت نام در تاریخ سه شنبه 26 فروردین ماه 1399 به همت معاون پرورشی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین (علیه السلام) جناب آقای نعمتی بنر پیش ثبت نام اینترنتی دانش آموزان جدید الورود پایه دهم طراحی شد و پس از مشاهده و بررسی مدیریت آموزشگاه جناب آقای شادردی زاده به منظور چاپ ارسال گردید.

پس از چاپ ، آماده سازی و دریافت بنر راهنمای دانش آموزان متقاضی ثبت نام پایه دهم به همت واحد پرورشی آموزشگاه در قسمت درب ورودی دبیرستان نصب گردید تا در معرض دید دانش آموزان و اولیای محترم ایشان قرار بگیرد و نسبت به ثبت نام از طریق سایت hb1.tabaar.org اقدام نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7.2/20