سومین جلسه هم اندیشی فرهنگی پرورشی با مدیریت محترم دبیرستان

در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ جلسه همفکری و ارائه گزارش معاون پرورشی دبیرستان آقای علیشاهی با مدیریت محترم دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) آقای شادردی زاده در اتاق مدیریت برگزار شد.

این جلسه به منظور ارائه گزارش از سومین جلسه هم اندیشی معاون پرورشی مدارس امام حسین(علیه السلام) برگزار شد. مصوبات و برنامه های فرهنگی پرورشی موسسه امام حسین(علیه السلام) به مدیریت آموزشگاه انتقال داده شد. یکی از برنامه‌های مهم که در سال تحصیلی پیگیری خواهد شد هیئت دانش آموزی اخلاص می باشد که همکاری مدیریت محترم دبیرستان و معاونت پرورشی در این تشکل مورد تایید موسسه امام حسین(علیه السلام) نیز می‌باشد. برنامه های شاخص فرهنگی نیز که در این جلسه مصوب شد به اطلاع مدیر دبیرستان رسید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20