دريافت و توزيع كتاب هاي درسي دانش آموزان كليه پايه ها

در روز يكشنبه 16 شهريور 1399 كتاب هاي درسي كليه پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم توسط معاونين محترم دبيرستان از انبار كتاب اداره آموزش و پرورش ناحيه 6 دريافت شد.

پس از تفكيك بندي كتاب هاي ويژه هر رشته و هر پايه در نمازخانه دبيرستان با كمك دانش آموزان فعال و نمايندگان كلاس ها اين كتاب ها در بين دانش آموزان گروه الف كه در دبيرستان حضور داشتند توسط معاونين آموزشي هر پايه توزيع شد.  لازم به توضيح است كتاب هاي درسي دانش آموزان گروه ب در روز بعد دوشنبه 17 شهريور 1399 در بين دانش آموزان توزيع گرديد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20