حضور پرشور دانش آموزان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

بدانید شما با یک قدرتى مواجه هستید که اگر یک غفلت بشود، مملکتتان از بین می رود. غفلت نباید بکنید. غفلت‏ نکردن به این است که همه قوا، هرچه فریاد دارید، سر (آمریکا) بکشید، هرچه تظاهر دارید، بر ضد آن بکنید. امام خمینی(رحمت الله علیه)

در روز 13 آبان ماه 1397 دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) به همراه مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای نعیم آبادی و مسئول محترم پرورشی آقای نعمتی بر طبق برنامه ریزی های انجام شده به محل برگزاری راهپیمایی یوم الله 13 آبان رفتند و به جمع کثیر دانش آموزان و راهپیمایان 13 آبان ماه پیوستند. دانش آموزان دبیرستان با به همراه داشتند پلاکارد و دست نوشته هایی که تهیه کرده بودند همراه با دیگر دانش آموزان فریاد حق علیه باطل را با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند و انزجار خود را نسبت به دخالت های آمریکای جنایتکار و دروغگو فریاد زدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20