حضور نماینده محترم موسسه در مراسم مهر و بازدید از دبیرخانه یاران شیدایی

در روز دوشنبه 1 مهرماه 1398 همزمان با آیین بازگشایی دبیرستان در سال تحصیلی 99-98 نماینده محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) و مسئول ارزیابی موسسه جناب آقای پیرایش از روند اجرایی مراسم بازگشایی دبیرستان و آغاز سال تحصیلی بازدید نمودند و ضمن عرض خدا قوت خدمت کلیه کادر اجرایی دبیرستان و دبیران محترم سالی سرشار موفقیت را برای دانش آموزان از خداوند متعال خواستند.

در ادامه جناب آقای پیرایش از دبیرخانه هفتمین یادواره یاران شیدایی بازدید به عمل آوردند و با اعضای یادواره گفتگو کردند سپس جناب آقای پیرایش سایت هفتمین یادوراه یاران شیدایی را با حضور مسئول و اعضای یادواره افتتاح کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20