حضور در جلسه معاونين پرورشي مدارس امام حسين(ع)

معاون پرورشي دبيرستان در جلسه معاونين پرورشي مدارس امام حسين(ع) حضور يافتند.

در روز دوشنبه 20 مرداد 1399 معاون پرورشي دبيرستان آقاي عليشاهي در جلسه معاونين پرورشي مدارس امام حسين(عليه السلام) واقع در حسينه سيدالشهداء(عليه السلام) حضور پيدا كردند. اين جلسه كه با رعايت مسائل و پروتكل هاي بهداشتي با موضوع بررسي و ارائه گزارشات تابستانه و بررسي فعاليت هاي پرورشي در فضاي مجازي ايام كرونا از ساعت 9 صبح با حضور مسئول فرهنگي مدارس امام حسين(عليه السلام)  خانم دليري و همكاران پرورشي برگزار شد.اين جلسه تا ساعت 12:30 به طول انجاميد و برنامه هاي معاونت فرهنگي پرورشي در فضاي مجازي بحث و تبادل نظر شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20