حضور دانش آموزان منتخب اعزامی به همایش در سایه سار مهر

کاش دِلبَسته ی نامت گردم         مانند کبوتری به بامت گردم

خواهم به جوانی ،زِ خدا عمرِ دراز    تا پیر شوم ،پیر غلامت گردم

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در کادر اجرایی آموزشگاه و هماهنگی هایی که قبلا معاون محترم پرورشی جناب آقای نعمتی با حرم مطهر رضوی انجام داده بودند؛ در روز چهارشنبه 3 مهر ماه 1398 تعدادی از دانش آموزان دبیرستان امام حسین(علیه السلام) به نمایندگی از دیگر دانش آموزان دبیرستان در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام) در همایش در سایه سار مهر حضور پیدا کردند.
همچنین دانش آموزان در مهمانسرای حضرت جهت صرف صبحانه حضور پیدا کردند و از پذیرایی سفره خوان کرامت حضرت علی ابن موسی الرضا(علیه السلام) استفاده نموده و بهمره مند شدند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20