حضور جانشین محترم موسسه و مسئول فرهنگی در اردوی پایه دهم

در روز پنج شنبه 4 مهرماه 1398 و در جریان اردوی توجیهی پایه تحصیلی دهم، جانشین محترم مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) و سرکار خانم دلیری مسئول فرهنگی موسسه امام حسین(علیه السلام) در اردوی توجیهی حضور یافتند.

جانشین محترم مدیرعامل موسسه در مورد موضوعات مختلف آموزشی و مسائل فرهنگی توضیحات کامل را ارائه نمودند و همچنین آقای شادردی زاده مدیریت محترم دبیرستان مسائل آموزشی و سیاست های کلی آموزشگاه را با دانش آموزان مطرح کردند.

در ادامه آقای اصغرزاده معاون آموزشی پایه  دهم در موضوعات آموزشی و انظباطی؛ معاون پرورشی دبیرستان جناب آقای علیشاهی در مورد موضوعات تربیتی در حوزه خود توضیحات لازم را به دانش‌آموزان عزیز ارائه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20