جلسه مدیریت دبیرستان با دانش آموزان پایه دهم

در روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1402 جلسه مدیر محترم دبیرستان دوره دوم امام حسین(ع) جناب آقای شادردی زاده با دانش آموزان پایه دهم برگزار شد.

در این جلسه مطالبی با موضوعات مختلفی مانند اهمیت امتحانات نهایی و تاثیر آنها بر روی کنکور، جشنواره علمی پژوهشی تاثریا، جشنواره یاران شیدایی ارائه شد و همچنین به جشنواره تقدیر از نفرات برتر نوبت اول و قبولی های کنکور سراسری اشاره شد.

همچنین درباره شرکت در اردوی راهیان نور و جزئیات این سفر نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6/20