جلسه شورای دبیرستان در آستانه سال تحصیلی جدید

در روز یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 و در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 99-98 جلسه هماهنگی شورای آموزشی آموزشگاه با حضور مدیریت و معاونین آموزشی ، اجرایی ، فناوری و پرورشی آموزشگاه برگزار شد و برنامه های آموزشی و پرورشی در طول سال تحصیلی و برنامه بازگشایی دبیرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه تقسیم کار معاونین محترم جهت سازماندهی ، کلاس بندی دانش آموزان و اختصاص هر پایه تحصیلی به یکی از معاونت های آموزشی و تقسیم مسئولیت انظباطی دانش آموزان بین معاونت های آموزشی انجام شد.
در ادامه این جلسه معاون اجرایی آموزشگاه آقای ایمانی آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان را ارائه نمودند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20