جلسه شورای آموزشی دبیرستان

در روز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای آموزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) در ساعت ۹ صبح با حضور اعضای شورا در اتاق مدیریت محترم دبیرستان جهت بررسی و تصمیم گیری در موضوعات ذیل برگزار گردید:

  • بررسی شیوه برگزاری امتحانات نوبت اول
  • بررسی عملکرد اقدامات مشاوره ای دبیرستان
  • مشخص نمودن همکاران دبیری که در تدریس آنلاین عملکرد موفق و یا احیانا ضعیفی داشته اند.
  • بررسی نتایج امتحانات مستمر مرحله اول و گزینه دو و پیگیری امتحانات تشریحی مستمر مرحله دوم که از تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ شروع شده و تا تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۹ ادامه دارد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20