جلسه تجزیه تحلیل نتایج آزمون گزینه دو و نمرات مستمر

در روز شنبه 25 آبان ماه 1398 در ساعت 12:20 جلسه تجزیه تحلیل نتایج آزمون گزینه دو و نمرات مستمر پایه دهم و یازدهم با حضور دبیران محترم در دفتر مدیریت دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) تشکیل گردید و جناب آقای شادردی زاده مدیریت محترم دبیرستان در زمینه نتایج آزمون گزینه دو ، نمرات مستمر ، کلاس های تست زنی ، دروس اختصاصی و مسائل انظباطی کلاس ها مطالبی را مطرح نمودند و از دبیران محترم حاضر در جلسه تقاضای جدیت و پیگیری بیشتر جهت کسب نتایج آموزشی بهتر را داشتند و در پایان جلسه دبیران محترم نیز نظرات خود را بیان نمودند. این جلسه در ساعت 13:00 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) پایان یافت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20