جلسه برنامه ریزی مسابقات آزمایشگاهی

در روز دوشنبه 30 آبان ماه 1401 ساعت 10:45 جلسه مسابقات آزمایشگاهی؛ برنامه ریزی و استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاه در تدریس دروس فیزیک، شیمی، زیست و زمین شناسی با حضور دبیران دروس مذکور و جناب آقای هاشمی دبیر محترم آزمایشگاه در دفتر مدیریت دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) جناب آقای شادردی زاده تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مدیر محترم آقای شادردی زاده مطالبی را پیرامون تعامل و هماهنگی بین همکاران مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر، برنامه ریزی لازم جهت همراهی و همکاری دبیران محترم با مسئول آزمایشگاه جهت کسب نتایج عالی در مسابقات آزمایشگاهی بین مدارس موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) و در سطح استان؛ و زمان انجام آزمایش های دروس مذکور انجام گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20