جلسه اعضای اصلی هیئت اخلاص با مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده

در روز دوشنبه 30 آبان ماه 1401 ساعت 10:50 جلسه هیئت اخلاص دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) با حضور اعضای اصلی آموزشگاه در محل اتاق مدیریت محترم برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای شادردی زاده مدیریت محترم دبیرستان ضمن عرض خوش آمد و تشکر از دانش آموزان بواسطه عضویت در هیئت اخلاص، توضیحاتی در مورد ضرورت وجود هیئت اخلاص در دبیرستان و وظایف هیئت اخلاص بیان کردند ، و در ادامه از دانش آموزان خواستند حضور فعالتری در برنامه های مدرسه داشته باشند.

در ادامه نیز دانش آموزان پس از شنیدن مطالب مدیر محترم به گفتگو با ایشان پرداخته و نظرات خود را بیان نمودند و در پایان با ذکر شریف صلوات جلسه پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20