تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستان

در روز شنبه 4 اسفند ماه 1397 طی مراسمی از دانش آموزان برتر هر پایه در امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم ابتدا پس از تشکیل صفوف دانش آموزان در حیاط دبیرستان؛ از دبیران محترم نیز دعوت به عمل آمد تا با حضور خود به این مراسم رنگ و بویی تازه ببخشند. در ادامه مراسم با حضور کادر اجرایی دبیرستان از دانش آموزان برتر هر پایه در امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) تقدیر به عمل آمد.
همچنین از دانش آموزان برتر مسابقات قرآن ناحیه 6 مشهد آقایان:
  • امیرحسین گیلاسی رتبه اول ترتیل قرآن
  • علی نیک سیرت رتبه اول نهج البلاغه
  • مهدی حاجی میرزاجان رتبه سوم قرائت قرآن
تقدیر به عمل آمد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20