تقدیر از اعضای محترم هیئت اخلاص آموزشگاه

در روز چهارشنبه 14 دی ماه 1401 ساعت 9 صبح از دانش آموزان محترم هیئت اخلاص که در جلسه 24 مهر ماه 1401 با حضور آقای غیاثی تشکیل شد، شرکت کرده بودند؛ تقدیر به عمل آمد.

در این جلسه که خانم دلیری معاونت محترم واحد فرهنگی موسسه امام حسین(علیه السلام) شرکت داشتند بیاناتی در مورد هیئت اخلاص و نحوه عملکرد اعضای محترم هیئت درباره تعامل با مسائل روز مطرح کردند و ضمن رساندن عرض سلام و خدا قوت آقای غیاثی به دانش آموزان هیئت اخلاص، از طرف ایشان هدایایی به رسم یادبود تقدیم دانش آموزان کردند.

همچنین معاونت فرهنگی موسسه امام حسین(علیه السلام) خانم دلیری هدایایی از طرف موسسه به دانش آموزان عزیز تقدیم کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20