برگزاری طرح تلاوت نور در کلاس های درس

از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اجرای طرح تلاوت نور به عنوان هر روز یک صفحه قرآن در دبیرستان با انتخاب نمایندگان قرآنی کلاس ها برگزار شد. طرح قرآنی تلاوت نور که معاونت پرورشی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) برنامه ریزی کرده بودند لذا در این طرح نماینده قرآن کلاس دفترچه های مربوط به جزء مربوطه قرآن را از معاونت پرورشی دبیرستان تحویل گرفته و پس از توزیع در بین دانش آموزان هر روز صبح بلافاصله بعد از ورود دبیر به کلاس دفترچه ها توزیع شده و یک صفحه قرآن توسط دانش آموزان منتخب قرآنی تلاوت می شود و دانش آموزان و دبیران محترم تحت لوای قرآن و توجهات پروردگار متعال متبرک به نور قرآن کلاس درس خود را آغاز خواهند کرد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20