برگزاری دوازدهمین جلسه شورای آموزشی و پرورشی دبیرستان

در روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸ دوازدهمین جلسه هم اندیشی و شورای آموزشی و پرورشی دبیرستان در محل اتاق مدیریت دبیرستان برگزار شد. این جلسه که در آستانه امتحانات نوبت اول برگزار شد در مورد مسائل مختلف پرورشی و جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا و عملکرد دبیرخانه یادواره یاران شیدایی بحث و تبادل نظر شد همچنین در مورد مسائل آموزشی معاونین محترم آموزشی تدابیر لازم برای امتحانات نوبت اول را اتخاذ کرده و همچنین برنامه مراقبت دبیران در آزمون امتحانات نوبت اول و همچنین برگزاری کلاس های تقویتی و جلسه شورای دبیران که در روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۹ در محل نمازخانه برگزار می شود بحث و تبادل نظر شد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20