برگزاری جلسه معاونت پرورشی با مدیر محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده

در روز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 ساعت 8:00 جلسه معاونت پرورشی جناب آقای طاهری با مدیر محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده در دفتر مدیریت با محوریت موضوعات ذیل برگزار گردید.

  • برنامه ریزی جهت برگزاری پرشور مسابقات قرآن، عترت و نماز
  • برنامه ریزی جهت حضور حداکثری دانش آموزان در جشنواره علمی_ پژوهشی تا ثریا

در این جلسه ابتدا مدیریت محترم دبیرستان نکاتی را در مورد موضوعات جاری آموزشگاه بیان کردند و در ادامه راهکارهایی را با همفکری معاونت پرورشی دبیرستان جناب آقای طاهری در مورد برگزاری پرشور و حداکثری دانش آموزان در مسابقات قرآن، عترت و نماز و جشنواره علمی_ پژوهشی تا ثریا بیان کردند.

در این جلسه مقرر گردید، معاونت پرورشی دبیرستان در کلاسهای درس حضور پیدا کنند و دانش آموزان را ترغیب به شرکت حداکثری در مسابقات قرآن و عترت و جشنواره علمی_ پژوهشی تا ثریا کنند.

همچنین مقرر شد جلسه ای با دبیران محترم آموزشگاه در خصوص حضور حداکثری دانش آموزان در جشنواره تا ثریا برگزار گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20