برگزاری جلسه مدیران متوسطه دوره دوم

در روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 جلسه مدیران متوسطه دوره دوم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) با حضور جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) و جناب آقای طاهریان مسئول محترم مقطع متوسطه دوم تشکیل شد.
در این جلسه که در اتاق مدیریت محترم دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام)-واحد(1) جناب آقای نعیم آبادی تشکیل شد؛در رابطه با موضوعات ذیل:
  • موضوعات آموزشی دبیرستان
  • برنامه ریزی سال تحصیلی آینده
  • و اعتکاف علمی نوروزی دانش آموزان
بحث و تبادل نظر گردید و جلسه پس از جمع بندی در ساعت 12 به پایان رسید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20