برگزاری جلسه شورای آموزشی دبیرستان

در روز شنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای آموزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین (علیه السلام) با حضور مديريت محترم آموزشگاه جناب آقاي شادردي زاده، معاونین آموزشی و پرورشی و معاون فناوری دبیرستان جناب آقاي خسروجردي در محل اتاق مدیریت آموزشگاه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقاي شادردي زاده توضيحاتي را در مورد كلاس هاي آموزش آنلاين بيان نمودند و سپس آقاي خسروجردي در مورد چگونگي برگزاري كلاس هاي آموزش آنلاين و آزمون هاي مجازي گزارش كار را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه نيز در مورد چگونگی افزايش کیفیت و كميت برگزاری کلاس های آموزش آنلاین و آزمون های مجازي(quiz.tabaar.com) مستمر اردیبهشت ماه برای پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم بحث و تبادل نظر گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 15.3/20