برگزاری جلسه توجیهی جشنواره علمی_پژوهشی تا ثریا ویژه دبیران آموزشگاه

کشور ما بدون حرکت در جادۀ گسترش دانش و گسترش پژوهش، امکان ندارد بتواند به نقطۀ مطلوب خودش دست پیدا بکند؛ مخصوص کشور ما هم نیست؛ کلید، دانش و پژوهش است.( مقام معظم رهبری)

در روز چهارشنبه 16 آذر ماه 1401 جلسه توجیهی هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با حضور مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقای شادردی زاده، معاون پرورشی دبیرستان و رابط جشنواره جناب آقای طاهری و دبیران محترم آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که دبیران محترم زیست، شیمی، فیزیک، آزمایشگاه، دین و زندگی و سواد رسانه حضور داشتند، ابتدا مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده نکاتی از شیوه نامه جشنواره را خدمت دبیران مطرح کردند و در ادامه راهکارهایی جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان برای شرکت فعال تر در جشنواره بیان گردید و در نهایت موضوعات جشنواره در اختیار دبیران قرار گرفت و مقرر شد که دبیران محترم با توجه به زمانبندی که رابط جشنواره جناب آقای طاهری خدمت دبیران محترم ارائه کردند کار خودشان را آغاز نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20