برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان

در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت 18 دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان در محل اتاق مدیریت دبیرستان برگزار شد.

این جلسه با دستور کار:

  • امتحانات نوبت اول دبیرستان

  • بررسی و تحلیل امتحانات

  • و همچنین برگزاری کلاسهای تقویتی و رفع اشکال

ویژه دانش آموزانی که نمره آنها از میانگین کلاس پایین تر بوده به همراه ارائه گزارش و فعالیتهای پرورشی و هیات اخلاص دبیرستان بوده انجام شد.

در این جلسه همچنین تاکیدات لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در اجرای کلاسهای رفع اشکال که به صورت حضوری برگزار خواهد شد مورد نظر اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان بود.

این جلسه تا ساعت ۲۰ به طول انجامید و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20