برگزاری اولین جلسه معاونین فناوری اطلاعات

در تاریخ پنجشنبه 5 مهر ماه 1397 ساعت 9:00 الی 11:00 اولین جلسه معاونین فناوری اطلاعات مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) شامل مدارس مقاطع تحصیلی ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم در دبیرستان متوسطه دوره اول امام حسین(علیه السلام) واقع در دادگر 19 برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس محمدی مسئول فناوری اطلاعات موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) به بیان نکات ضروری پرداختند.

در ادامه جناب آقای مهندس ظهوریان در خصوص

  • سایت وضعیت تحصیلی مدبر
  • سایت آزمون مجازی
  • شبکه اجتماعی سروش نکات ارزشمندی را بیان نمودند.

در انتهای جلسه نیز با اختصاص زمان هم اندیشی در خصوص وب سایت های آموزشی، پیشنهادهای مناسبی از سوی مسئولین محترم فناوری اطلاعات مدارس امام حسین(علیه السلام) مطرح گردید و جلسه در ساعت 11:00 به پایان رسید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20