برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی سال 1399

در تاریخ 16 فروردین 1399 ساعت 10:00 اولین جلسه شورای آموزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) با حضور مدیریت محترم و دیگر عوامل کادر اجرایی برگذار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای شادردی زاده مدیریت محترم آموزشگاه با نام و یاد خداوند متعال و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) جلسه را آغاز نمودند. ایشان ابتدا برای همه حضار در جلسه و دانش آموزان از درگاه خداوند متعال آرزوی صحت و سلامتی داشتند سپس با توضیح شرایط فعلی جامعه متاثر از ویروس کرونا و تاثیر آموزش دانش آموزان از آن به بیان روش های نوین آموزشی پرداختند.

در ادامه جلسه با بیان نظرات از سوی معاونت های محترم آموزشی و همچنین جناب آقای خسروجردی معاون فناوری اطلاعات آموزشگاه گزارش فعالیت های صورت گرفته توسط دبیران در سامانه وضعیت تحصیلی مدبر و کانال سروش دبیرستان را به حضار در جلسه بیان کردند. در این جلسه همچنین مقرر شد نمرات مستمر بر اساس مجموعه آزمون های مجازی که از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم گرفته می شود ثبت گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8.1/20