برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

در روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور نمایندگان منتخب انجمنی که در روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹ در انتخابات مجازی مشخص شده بودند در اتاق مدیریت محترم دبیرستان و با حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای شادردی زاده مدیریت محترم دبیرستان ضمن عرض خیرمقدم به اعضای منتخب از همکاری این عزیزان در انتخابات تشکر کرده و به این عزیزان به خاطر انتخاب شایسته شان تبریک گفتند. در ادامه انتخابات؛ هیئت رئیسه انجمن اولیا و مربیان انجام شد و رئیس و نایب رئیس و منشی انجام نیز انتخاب شدند آقای فرزین فر به عنوان رئیس و آقای خوش یمن به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

در ادامه آقای شادردی زاده گزارشی از عملکرد دبیرستان در شرایط کرونا و نحوه برگزاری و نظارت بر کلاس های درسی در محیط ادوبی کانکت توسط معاونین محترم آموزشی بیان نمودند. همچنین در مورد چگونگی اجرای کارگاه های آموزش خانواده و دیگر مسائل انگیزشی درسی و کنکوری بحث و تبادل نظر شد این جلسه از ساعت ۱۸ شروع و تا ساعت ۱۹:۳۰ به طول انجامید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20