برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

در روز دوشنبه 19 آبان ماه 1399 اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور اعضای منتخب انتخابات مجمع اولیا و مربیان، مدیریت و معاونین آموزشی و پرورشی دبیرستان در محل اتاق مدیریت دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) برگزار شد.

این جلسه با رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه انجمن اولیا و مربیان و پیگیری امور آموزشی و پرورشی دبیرستان در دوران کرونا برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از عملکرد عملکرد دبیرستان در شرایط کرونا و وضعیت برگزاری کلاس ها و چگونگی اجرای آن و نظارت بر کلاس ها توسط معاونین آموزشی به اعضای منتخب ارائه کردند. همچنین در این جلسه اعضای هیئت رئیسه انجمن انتخاب شدند و آقای دکتر فردین فر به عنوان رئیس انجمن انتخاب شدند. در این جلسه همچنین در مورد برگزاری متمرکز کارگاه های آموزش خانواده بحث شد که از طرف موسسه امام حسین(علیه السلام) انجام خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20