برگزاری اردوی تفریحی توجیهی دانش آموزان پایه دهم

با توجه به اینکه رضایت نامه های دانش آموزان از قبل جمع آوری شده بود در روز پنج شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۸ اردوی تفریحی توجیهی دانش آموزی پایه دهم از ساعت ۷ صبح بعد از حضور دانش آموزان در دبیرستان و صرف صبحانه در محل نمازخانه دبیرستان؛ به سمت اردوگاه دشت بهشت اعزام شدند.
این اردو که با هدف توجیه برنامه های فرهنگی و آموزشی برگزار شده بود دانش آموزان در محل نمازخانه اردوگاه حاضر شده و بعد از برنامه توجیهی برای اقامه نماز جماعت حضور یافتند و سازماندهی برای مسابقات ورزشی توسط دبیر ورزش جناب آقای رضایی انجام شد.
در ادامه دانش آموزان در رستوران اردوگاه حضور یافتند و ناهار را میل نموده و مسابقات ورزشی پس از صرف ناهار انجام شد. این اردو در ساعت ۱۶ به پایان رسید و دانش آموزان به محل دبیرستان بازگشتند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20