برگزاری آزمون گزینه دو

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اهمیتی فراوانی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برخوردار است. نمرات امتحانات پایانی دانش آموزان که در خرداد برگزار می شود، بخشی از نمره کنکور آنها در سالهای آینده خواهد بود. این امتحانات به صورت هماهنگ کشوری در هر دو پایه دهم و یازدهم برگزار خواهد شد. پس نیاز است دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با برنامه ریزی مناسب تلاش نمایند تا با کسب نمرات مناسب در امتحانات پایانی، گام های نخست خود در مسیر کسب نتیجه مناسب در کنکور را با موفقیت بردارند.

به همین منظور اولین آزمون گزینه دو ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم راس ساعت ۸:۳۰ روز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲  آغاز گردید. دانش آموزان در مدت زمان ۱۳۵ دقیقه برای پایه دهم و ۱۴۵ دقیقه برای پایه یازدهم به سوالات دفترچه آزمون پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20