آغاز آزمون های حضوری داخلی پایه دوازدهم

در روز شنبه 22 خرداد ماه 1400 ساعت 8 صبح آزمون های داخلی و پایانی پایه دوازدهم با امتحان درس مدیریت خانواده و سبک زندگی دانش آموزان پایه دوازدهم علوم تجربی آغاز، و به صورت حضوری برگزار شد.

طبق بخشنامه آموزش و پرورش به تمامی مدارس متوسطه دوره دوم مبنی بر برگزاری حضوری همه آزمون های دانش آموزان پایه دوازدهم؛ لذا آزمون های نهایی دانش آموزان در حوزه امتحان نهایی برگزار شده و آزمون داخلی مدیریت خانواده و سبک زندگی با حضور دانش آموزان در محل دبیرستان برگزار شد.

در ابتدای ورود دانش آموزان محترم به محل برگزاری آزمون مورد تب سنجی قرار گرفتند و با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی بر طبق شماره صندلی در جایگاه خود قرار گرفتند و پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از دانش آموزان عزیز آزمون راس ساعت 8 صبح آغاز و پس از نیم ساعت پاسخگویی دانش آموزان امتحان مدیریت خانواده و سبک زندگی پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20