برگزاري پنجمين جلسه انجمن اولياء و مربيان

در روز سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 1399 از ساعت 17 ، پنجمين جلسه انجمن اولياء و مربيان دبيرستان در اتاق مديريت آموزشگاه با رعايت موازين بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي و با حضور اعضاي محترم انجمن اولياء و مربيان و مديريت و معاونين آموزشي و پرورشي دبيرستان برگزار شد.

در اين جلسه بعد از قرائت آياتي چند از كلام الله مجيد ؛ جناب آقاي شادردي زاده مديريت محترم دبيرستان گزارشي از عملكرد آموزشگاه در دوران شيوع كرونا را بيان نمودند. سپس اعضاي محترم انجمن نظرات و پيشنهادات خود را با توجه به دستور كار جلسه كه راهكارها و اقدامات لازم تا انتهاي سال تحصيلي با توجه به اين ايام بود را مطرح كرده و بحث و تبادل نظر نمودند.

همچنين گزارش عملكرد دبيران در كانال سروش ، سايت مدبر و سايت دبيرستان و فيلم ها و تكاليف ارسالي دبيران توسط آقاي اصغرزاده معاون محترم آموزشي پايه دهم به طور مفصل بيان شد. در ادامه گزارش عملكرد و فعاليت هاي پرورشي دبيرستان توسط آقاي عليشاهي معاونت پرورشي دبيرستان نيز بيان شد.

اين جلسه در ساعت 18:30 با صلوات بر محمد و آل محمد(صلي الله عليه و آله) پايان يافت.

در انتهاي جلسه آقاي پارسامنش رئيس انجمن اولياء و مربيان دبيرستان با اهداي هديه به كادر مديريت و معاونين آموزشي و پرورشي دبيرستان از زحمات ايشان قدرداني نمودند.

از محبت و لطف جناب آقاي پارسامنش كمال قدرداني را داريم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20