برگزاري همايش توجيهي،آموزشي،فرهنگي ويژه دانش آموزان پايه دهم

طبق اطلاع رساني قبلي دعوت از اولياي محترم پايه دهم اولين همايش توجيهي، آموزشي، فرهنگي و انگيزشي ويژه دانش آموزان پايه دهم در روز چهارشنبه 12 شهريور ماه 1399 در محل حسينيه سيدالشهداء(عليه السلام) واقع در بلوار برونسي مجتمع آموزشي امام حسين(عليه السلام) برگزار شد.

اين همايش به علت رعايت پرورتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي در يك گروه پايه دهم تجربي از ساعت 16 الي 17:30 و گروه بعدي پايه دهم انساني و رياضي از ساعت 17:30 تا 19:20 با حضور اولياي محترم و دانش آموزان عزيز برگزار شد.

در اين جلسه پس از قرائت قرآن كريم و سرود ملي و صلوات خاصه علي ابن موسي الرضا(عليه السلام)؛ ابتدا مديريت محترم دبيرستان جناب آقاي شادردي زاده ضمن عرض خيرمقدم ؛ شرايط جديد بازگشايي مدارس در وضعيت كرونا را براي حاضرين مطرح نموده و گزارشي از عملكرد دبيرستان در دوران كرونا مطرح نمودند.

سپس معاونت محترم فناوري دبيرستان آقاي حسروجردي نحوه استفاده از سيستم جديد كلاس هاي مجازي و راه هاي ارتباطي اولياي محترم و دانش آموزان با دبيرستان را بيان كردند.

در ادامه آقاي عليشاهي معاون پرورشي دبيرستان برنامه فرهنگي در طول سال تحصيلي دبيرستان را عنوان نموده و در پايان مشاور محترم دبيرستان آقاي جعفري نحوه مديريت زمان و مسائل مشاوره اي دبيرستان را بيان نمودند و چگونگي مطالعه مستمر و متمركز را با بيان مثال هاي جامع براي دانش آموزان مطرح نمودند. همچنين مشاور محترم آقاي جعفري با تحليل نتايج سال گذشته كنكور سراسري افق ديد دانش آموزان را براي آينده تحصيلي ايشان روشن تر و بلندتر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20