بررسی و سازماندهی پرونده ها و ثبت نام کتاب دانش آموزان توسط معاون اجرایی

به همت معاونت اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) جناب آقای مهندس ایمانی؛ سازماندهی و بررسی کسری پرونده های دانش آموزان پایه دهم و همچنین ثبت نام دانش آموزان در سامانه سیدا انجام می شود.

همچنین دانش آموزان عزیز به منظور ثبت نام در سامانه کتاب آموزش و پرورش حتما باید مدارک خود را به صورت کامل به آقای ایمانی تحویل دهند. دانش آموزان عزیز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز در آموزشگاه و ثبت سیستمی توسط معاون محترم اجرایی دبیرستان می توانند جهت ثبت نام در سایت پادا و انتخاب مدرسه اقدام نمایند و پس از گذشته 72 ساعت از ثبت نام سایت پادا می توانند در سایت ir.textbook ثبت نام کتاب را انجام دهند.

(نکته مهم: با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام کتاب توصیه می شود دانش آموزان محترم منتظر سپری شدن 72 ساعت نمانده و پس از ثبت نام در سایت پادا برای ثبت نام کتاب هر روز اقدام نمایند)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20