بررسی آمار واکسیناسیون دانش آموزان

در روز شنبه 24 مهر ماه 1400 آمار واکسیناسیون دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) توسط معاون محترم فناوری اطلاعات آموزشگاه آقای خسروجردی به آموزش و پرورش ناحیه 6 ارسال شد.

با توجه به بخشنامه ارسال شده آموزش و پرورش در 21 مهر ماه 1400 مبنی بر ارسال آمار واکسیناسیون دانش آموزان دبیرستان؛ در اسرع وقت به دانش آموزان و اولیای محترم ایشان از طریق پیامک و کانال های درسی سروش اطلاع رسانی شد تا تاریخ و محل تزریق دز اول و دز دوم واکسن را به معاون آموزشی خود را اعلام نمایند.

پس از دریافت آمار واکسیناسیون دانش آموزان توسط معاونین محترم پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم و اعلام آمار به مسئول فناوری دبیرستان ؛ فرم ارسال شده از سوی اداره ناحیه 6 توسط آقای خسروجردی تکمیل و پس از جمع بندی به آموزش و پرورش ناحیه 6 ارسال ارسال گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20