بازرسی ناظران استانی آموزش و پرورش

در روز چهارشنبه 7 آذر ماه 1397 اولین بازرسی ناظران آموزش و پرورش توسط جناب آقای سیدی بازرس استانی آموزش و پرورش تبادکان از دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام)-واحد(1) انجام شد.

در این بازرسی کلیه امور دفتر شامل:

  • دفاتر امتحانات
  • آمار فارغ التحصیلان
  • اوراق امتحانی سال گذشته
  • دفاتر ریز نمرات
  • دفتر تحویل اوراق
  • دفتر تحویل و تحول گواهینامه ها
  • بایگانی بخشنامه ها
  • و ارزشیابی مستمر در مدرسه
مورد بازدید قرار گرفت که توسط آقای ظهوریان معاون اجرایی و آقای نعیم آبادی مدیریت دبیرستان پسرانه دوره دوم واحد(1) ارائه گردید.
پس از بررسی همه موارد مدنظر بازرسان محترم آموزش و پرورش ، آقای سیدی بازرس استانی آموزش و پرورش از فعالیت های انجام شده در مجموعه آموزشگاه که به منظور ارتقای کیفی و کمی محتوای آموزشی و پرورشی انجام شده است تقدیر و تشکر نمودند و آرزوی موفقیت های روز افزون را برای دانش آموزان و همکاران محترم داشتند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20