بازدید مسئول محترم مقطع متوسطه دوره اول و دوم جناب آقای طاهریان

در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جناب آقای طاهریان مسئول محترم مقطع متوسطه دوم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) با مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای شادردي زاده جلسه داشته و از روند برگزاری کلاس های اختیاری دانش آموزان ، سالن‌های درس و رعايت فاصله گذاري اجتماعي بازدید به عمل آوردند.

پس از بازديد از آموزشگاه؛ جناب آقاي طاهريان با معاونین آموزشی دبیرستان جلسه اي را تشكيل دادند و گزارش كاملي را از سوي معاونين محترم آموزشي در مورد وضعيت تحصيلي دانش آموزان، آزمون هاي مجازي برگزار شده، متقاضيان حضور در كلاس هاي رفع اشكال، آزمون هاي مستمر و پاياني دريافت كردند و بحث و تبادل نظر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20