بازدید مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (ع)

بازدید آقای جعفری مدیرعامل محترم و جناب آقای علوی مسئول محترم حراست موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) از دبیرستان پسرانه دوره دوم شماره یک.

در روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ جناب آقای جعفری مدیرعامل محترم پس از حضور در دبیرستان، از بخش های مختلف آموزشگاه از جمله آزمایشگاه ، نمازخانه، سالن مطالعه و کلاسهای درسی بازدید به عمل آورده و با توضیحات مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده در جریان مسائل آموزشی و پرورشی و امکانات آموزشگاه قرار گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20